Vaxxed from Joaquín Regadera on Vimeo.

לצפייה לחצו על התמונה. או כאן.

נעלה אותו שוב ברגע שיתאפשר : הסרט המדובר והמצונזר שחושף את השחיתות במרכז למניעת מחלות של ארה"ב.
הסרט מציג חושף קנוניה של המרכז למניעת מחלות, קנוניה אשר סוקרה בהרחבה ונזנחה ע"י בתי המשפט.
הקנוניה הזו פגעה במליוני ילדים שחלו באוטיזם בעקבות שימוש בחיסונים בלתי מבוקרים, חיסונים אשר פגעו פגיעה הרסנית בילדים לכל חייהם.
הסרט לא קל לצפייה אבל חשוב מאוד.

אהבה528 – מעלים את התדר