הנה פרופסור ליף סלפורד, מציג ממצאי מחקרים שנעשו על עכברים בעיקר.
מחקרים בהם חשפו עכברים לקרינת מיקרוגל, קרינת רדיו, בכל מיני עוצמות ומשכים שונים.

התוצאות לפניכם.

למי שמעוניין בהגנה נגד קרינה, זה אחלה מוצר.

אהבה528 – מעלים את התדר