הנה ראיון שערכתי עם מרטין פאל על קרינה בכלל ו 5G  בפרט.
תוכלו למצוא מתחת לסרטון מידע חשוב נוסף.

למידע על השקר של תקני התעשייה – מאת מרטין פאל

למידע על קרינה ואוטיזם

למידע על פעולת הסידן והשפעת הקרינה