הלוואי והדברים היו כל כך פשוטים כפי שמתאר אותם גלעד אלפר.
האמת שיש מצב שהם יכולים להיות.
גם איאן ראנד דיברה וכתבה על אותם הדברים בדיוק.
מה אתם אומרים ?

אהבה528 – מעלים את התדר