הנה תוכנית מלאה עם האומן והיוצר המדהים בובי מקפרין ועוד כמה אורים ותומים בתחום.
על כוחה של המוסיקה ותוים לשחק ולהעיר נוירונים במוח שלנו.

מדהים, מדהים, מדהים.

אהבה528 – מעלים את התדר