זה מה שיש לד"ר לן הורוביץ להגיד על מפגשי המים שאנו עורכים בבריכות טיפוליות, עם קערות הקריסטל

Since your body is nearly 80% water, floating in 528Hz resonating water is the most powerful way to get the frequency of LOVE/528–the "Universal Healer"–into you to impact your DNA, bioenergy, and open your heart

נחמד לא ?

אהבה528 – מעלים את התדר